Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana

Nieszpory Niedzielne w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego (XVIII w.)
PSALM 113
Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana,
     Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana,
Niech Imię Pańskie przebłogosławione,
     Na wszystkie wieki będzie pochwalone.
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
     Niechaj świat Boską chwałę opowiada.
Pan ma narody wszystkie pod nogami,
     Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
I któż się z Panem tym porówna - który
     Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry
I co na niebie i co jest na ziemi,
     Oczyma widzi nieuchronionymi.
On ubogiego z nędzy wyprowadzi,
     I z książętami na krześle posadzi.
On niesie radość dla niepłodnej matki,
     Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
     Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była tak i ninie,
     I na wieki niechaj zawsze słynie. 

No comments:

Post a Comment