Szczęśliwy człowiek prawdziwie, kto w bojaźni Pańskiej żywie

Psalm 128
przeklad Jana Kochanowskiego
Szczęśliwy człowiek prawdziwie, + Kto w bojaźni Pańskiej żywie:
Gotów pełnić, co On swymi + Wyrzekł usty naświętszymi.
Temu jego wierna praca + Nigdy się w żal nie obraca,
Ale czego ziemi zwierzy, + Wszytko mu z lichwą odmierzy.
Jako wijąc się po tyce + Płodny krzak winnej macice
Obfituje w słodkie grona, + Tak bogobojnego żona.
Ociec siędzie za swym stołem, + dziateczki stoją kołem
By w bujnym sadzie zielone + Oliwki nowo sadzone.
To ma odnieść niewątpliwie, + tokolwiek pobożnie żywię;
Tego, siedząc na Syjonie, + Będzie miał Pan w swej obronie.
W rzeczypospolitej zgodę + I całą ujźrzy swobodę,
Ujźrzy synów swoich plemię + I spokojną zewsząd ziemię.
"Psałterz Dawidów"

No comments:

Post a Comment