Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ps 40 - II Niedziela Zwykła A, B 
Z nadzieją czekałem na Pana, 
a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. 
Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, 
a Twoje prawo mieszka w moim sercu. 

Z nadzieją czekałem na Pana... 
Z pustki, beznadziei, mroku wątpliwości; kiedy nie widać sensu i nie ma sie do czego odwołać, bo wszystko zawodzi - podnosi się prośba do Boga. Oto stworzenie woła do swego Stwórcy,  grzesznik do Zbawiciela. Wiara w niezawodną miłość Boga jest podstawą nadziei - a ta znów daje siłę, by czekać, ufać... Pan wie! Pan odpowie. 
On pochylił się nade mną...
Ileż czułości jest w pochyleniu się Boga nad człowiekiem! Jak ja pojąć? Wyobraź sobie, jak ojciec i matka pochylają się nad swoim dzieckiem, które właśnie potrzebuje ich pomocy, obecności, rady - nie odrzucają go, nie lekceważą, nie poniżają że zawiodło ich oczekiwania, ale pochylają się nad maleństwem po prostu dlatego, że coś ono chce. O ileż bardziej Bóg jest łaskawy dla swoich dzieci! 
I wysłuchawszy ich wołania, odpowiada im: Włożył mi w usta pieśń nową. To jest Boża odpowiedź! Nowe Życie, przyobleczenie w Nowego Człowieka (Ef 4, 24; Kol 3, 10), nowe serce - nie serce kamienne, ale serce z ciala (Ez 11, 19; 36, 26), zdolne do kochania Boga i bliźniego - to "nowe" jest odpowiedzią, którą Bóg w nas sprawia. 
Bóg może odnowić nasze serca. Uczynić moje i Twoje życie pieśnią na Jego chwałę - śpiewem dla naszego Boga. 
Jako "nowe stworzenie", ukształtowane na podobieństwo Stwórcy, możemy z głębi seca powiedziec: "Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

***
Panie, tyle pustki i niepokoju znajduję w swoim sercu, kiedy staję do modlitwy... pochyl się nade mną i wysłuchaj mojego wołania! Daję Ci moje życie. Przyjmij je takim, jakie jest, i uczyń nową pieśnią na Twoją chwałę. Amen.

***
Tekst Psalmu 40 tak, jak go śpiewa 2 Tm 2,3 (fragment):
     Zaufałem memu Panu, On pochylił się nade mną
     I wysłuchał mego głosu, On pochylił się nade mną
     W moje usta włożył swoją nową pieśń,
     W moich ustach uwielbienie mego Boga,
     Położyłem swoją ufność Panie w Tobie,
     Zaufałem, zaufałem Tobie

No comments:

Post a Comment