Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Ps 147, Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Chwal, Jerozolimo, Pana, wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
W czasie Bożego Narodzenia kontemplujemy tajemnicę przebywania Boga wśród Jego ludu. O tą obecność błagał Pana Mojżesz:
Mojżesz rzekł wtedy: Jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami? (Wj 33, 15-16)
I Pan zapewniał, że jest ze swoim ludem:
Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! (Ag 2, 5)

Słowa dzisiejszego Psalmu podkreslają, że wraz z obecnością Pana lud doswiadcza Jego błogosławieństwa. Przypomnijmy dwa piękne wydarzenia, które pokazują błogosławione skutki Bożej obecności wśród ludu:
Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie. ... Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. ... Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Skoro tylko kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi, wróciły wody Jordanu znów do swego łożyska, wypełniając je jak przedtem - aż po brzegi. (Joz 3, 8-18) 
Wysłano posłów do Balaama ... aby go zaprosili tymi słowami: Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi... Przyjdź więc, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może, uda się go pokonać i z kraju wypędzić. ... Bóg zaś rzekł do Balaama: Nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. ... Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to ... jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan? (Lb 23, 5 – 24, 1)

No comments:

Post a Comment