Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ps 118 (117) II Niedziela Wielkanocna, A
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: Jego łaska na wieki.
My również wznieśmy okrzyk, powtarzając słowa Psalmisty: łaska Pana trwa na wieki! Aby zrozumieć w pełni prawdę tych słów, pozwólmy aby liturgia wprowadziła nas w samo serce zbawczego wydarzenia, które zespala śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z naszym życiem i dziejami świata. Ten cud miłosierdzia radykalnie odmienił losy ludzkści. W tym cudzie objawia się w pełni miłość Ojca, który dla naszego odkupienia nie waha się nawet złożyć w ofierze swego jednorodzonego Syna. ... Krzyż mówi i nie przestaje mówić o Bogu Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej miłości do człowieka. 
św. Jan Paweł II, komentarz do Psalmu 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: Jego łaska na wieki.
Gdy zdamy sobie sprawę, że miłość, jaką Bóg ma dla nas, nie zatrzymuje się przed naszym grzechem, nie cofa się przed naszymi przewinieniami, ale staje się jeszcze bardziej troskliwa i wielkoduszna; gdy zdamy sobie sprawę, że była to miłość aż do męki i śmierci Słowa, które stało się ciałem i zgodziło się odkupić nas za cenę własnej Krwi, wówczas wykrzykniemy z wdzięcznością: "Tak, Pan jest bogaty w miłosierdzie", i wreszcie powiemy: "Pan jest miłosierdziem".
św. Jan Paweł II, Reconciliatio et Paenitentia

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: Jego łaska na wieki.
Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli...
św. Jan Paweł II, Dives in Misericordia

No comments:

Post a Comment