Modlitwa nocą w czas niedoli

Panie, mój Boże, za dnia wołam,
nocą się żalę przed Tobą. (Ps 88, 2) 
Szukam Pana w dzień mojej niedoli...
Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka. (Ps 77, 3-7)
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. (Ps 22, 3)


No comments:

Post a Comment