Niech Pan się raduje z dzieł swoich!

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest pełna Twych stworzeń. 
Niech Pan sie raduje z dzieł swoich! (Ps 104, 24.31)

No comments:

Post a Comment